《UGuitar吉他教育弹唱》完整系列视频课程

《UGuitar吉他教育弹唱》完整系列视频课程插图
UGuitar有吉他教育出品的吉他弹唱完整系列视频教程。此资源主要分为四大部分:乐理篇、吉他篇、和弦篇、演奏篇。画质超清。
下载地址:

本文隐藏内容 登陆 后才可以浏览

评论